นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองเทพ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 2

55829672 264387578896113

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เช้าวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนาราย จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011