กฐินสามัคคีเทศบาลตำบลบุสูง

74177314 3076081805740528

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมทอดกฐินเทศบาล ณ วัดศรีโพนดวน บ้านโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ