นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ต้อนรับพนักงานโอนย้าย

16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลบุสูง นำโดย นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางสาวไชยนรินทร์ เหล่าแค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จาก อบต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมคณะ

banner009

banner011