นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านหนองนารี

นายอภินันท์ แก้วใสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดและคณะ ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านหนองนารี ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011