นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

เยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011