เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง