นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

กฐินเทศบาลตำบลบุสูง

16

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม2556 เทศบาลตำบลบุสูงได้จัดโครงการทอดกฐินเทศบาล โดยทอดถวาย ณ วัดศรีโพนดวน บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ยอดถวาย จำนวนทั้งสิ้น 99,473 บาท

banner009

banner011