นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ครบ 50 ปี (อ่างเก็บน้ำวังหิน) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบชุดไทย

เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพื้นบ้านด้วยผ้าไทยเพื่อส่งเสริมเอกลักษญ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

เยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านหนองนารี

นายอภินันท์ แก้วใสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดและคณะ ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านหนองนารี ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบุสูง ครั้งที่ 1/ 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบุสูง ครั้งที่ 1/ 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

มอบยาและเวชภัณฑ์ให้ปศุสัตว์อำเภอวังหิน

เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมอบยาและเวชภัณฑ์ให้ปศุสัตว์อำเภอวังหิน เพื่อใช้ในการรักษาโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin disease) ซึ่งกำลังระบาดหนักในพื้นที่อำเภอวังหิน ทั้งนี้เทศบาลตำบลบุสูงได้ตั้งงบประมาณในการรักษาโรคดังกล่าว

banner009

banner011