นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

เทศบาลตำบลบุสูงจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง โดยนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน มาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภดวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

จัดบูธบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลบุสูง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกจัดบูธบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) อสม อปพร มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง #สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอโนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบตกุง.ศิลาลาด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011