^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

Login Form

366495
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
61
194
528
365517
1785
1379
366495

Your IP: 18.234.88.196
Server Time: 2019-05-25 08:13:08
 • 60342530_2738489096166469_7428146346453893120_o.jpg
 • 60354896_2738483622833683_5915588169088106496_o.jpg
 • 60448338_2738486116166767_5243879395940106240_o.jpg
 • 60633562_2738488989499813_5683030078150148096_o.jpg
 • 60663553_2738483796166999_1209069075196542976_o.jpg
 • 60729253_2738488912833154_7275070383424798720_o.jpg
 • 60793794_2738486456166733_7972036536390647808_o.jpg
 • 60797162_2738484376166941_2951186906571866112_o.jpg
 • 60798277_2738490746166304_4761853068826378240_o.jpg
 • 60858090_2738484466166932_7667299935200477184_o.jpg
 • 60966859_2738487882833257_8658207078604603392_o.jpg
 • 61096631_2738480952833950_2567463189633564672_o.jpg

 

วันนี้เวลา 10.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเภก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวต้นรับ และนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู็กล่าวรายงานขัอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่า พร้อมคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

 

 

 

- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-012 สายบ้านหนองศาลา่ หมู่ที่ 14 ถนนลาดยางบ้านเห็นอ้มถึงบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปา บ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค.62
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 - บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 - บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 บ้านบวกแยต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค.61
- (ประกวดราคา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างคลองเทวดา(คลองอีสานเขียว)) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (ถนนไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 21 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากบ้านนายหัน กาทองถึงบ้านนางสุภาวดี สุขสวาท) บ้านกะเอิน หมู่ที่ 1 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากรั้วโรงเรียน - บ้านนางเงิน) บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 (ร่องแคน) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 (ถนนข้างคลองเทวดา (คลองอีสานเขียว)) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนไปคลองอีสานเขียวทิศใต้หมู่บ้าน) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศตะวันตกหนองศาลา) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2 ส.ค.61
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 13 มิ.ย.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศเหนือหมู่บ้านไปบ้านนายสุปรีดา สรงแก้ว) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (จากถนนลาดยางบ้านบุสูง - บ้านหนองนารี ถึงถนนกรมพัฒนาที่ดิน) บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมตำบลโพนยาง) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนจากอนามัยไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านนายสังเวียน-นางพอง) บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 27 ธ.ค.60
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธ.ค.60
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.60
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.60
- ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 7 ธ.ค.60
-

ชุดที่ 1 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

- ชุดที่ 2 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

21 พ.ย.60
-

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

4 ก.ย.60
-

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน

25 ส.ค.60
- ราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วยงานรื้อถอนฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าเดิมออก และติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มฉาบเรียบทาสี งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารงานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก งานปรับปรุงเวี ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 1 อำเภอวังหิน 25 ส.ค.60

 

 

  

1. หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบุสูง 24 ม.ค.57
     

 

 

 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง

          จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง จึงทำให้เทศบาลตำบลมีบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทำให้เทศบาลตำบลบุสูง กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตำบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของงบ ประมาณหลายช่องทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงตั้งแต่ฐานรากส่งผลสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งได้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกำหนดกรอบการวางแผน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางจากโลกภายนอก

 
 
 
 

นางสาวจรินยา  แสวงผล

ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 
 

นายจักรกฤษณ์ ถาวร
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง

พยากรณ์อากาศวันนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion