^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

 
 
 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณร่องแคน บ้านหนองนารี โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นแกนหลัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการประชาชนจิตอาสาทุกคนทีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เช้าวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาทุกคนทีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เทศบาลตำบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายจูม ภูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบุสูงร่วมกับโรงเรียนบ้านกะเอินตุ้มโฮมศรัทธาสืบสานประเพณีโบราณหล่อเทียนจำนำพรรษาสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ๒๕๖๑ เทิดพระเกียรติ ๖๖ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล แขกผู้มิเกียรติ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านกะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ร่วมต้อนรับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion