^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันนี้ เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า โดยผู้นำในเขตพื้นที่และเขตบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบุสูง

วันนี้ เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมทอดกฐินเทศบาล ณ วัดศรีโพนดวน บ้านโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา 11.00 น. ท่านนายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูงและทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ท่านได้มาศึกษาการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบุสูงในวันนี้

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion