^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

๘ /๒/๒๕๖๒ วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่อำเภอวังหิน ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และการจัดซุ้มผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ได้รับเชิญเป็นเกียรติให้สัมภาษณ์ในรายการ อบจ.เพื่อตนท้องถิ่น ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดป่าวังศิลา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

 

 

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร (หอม กระเทียม พริก มะเขีอ แตงกวา) งานเทศกาลหอมแดง อำเภอวังหิน ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านขุมคำ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน เทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 (23 มกราคม 2562) นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ณ ศาลาวัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเก

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion