^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันนี้เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลบุสูง นำโดย นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดโลก และพิธีเปิดฯ ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาบ้านดอนพระเจ้า ถึง ที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมภาพบรรยากาศกิจกรรม***

 

วันนี้เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบให้นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการภาวะฉุกเฉิน โรคไข้เลือดออก มาตรการ 3-3-1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากรและ อสม.ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายสุวัฒน์  มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบุสูง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเภก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวต้นรับ และนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู็กล่าวรายงานขัอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่า พร้อมคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion