^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากรถสูบส้วม เพื่อปลาปลอดพยาธิ ปราศจากมะเร็งท่อน้ำดี" พร้อมทีมงาน ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันอังอารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล สถานนีขี้ทองคำ ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พีธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในกิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion