^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายสุวัฒน์  มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบุสูง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเภก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวต้นรับ และนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู็กล่าวรายงานขัอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่า พร้อมคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากรถสูบส้วม เพื่อปลาปลอดพยาธิ ปราศจากมะเร็งท่อน้ำดี" พร้อมทีมงาน ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ พีธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์ ครั้งที่ ๑๙" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion