^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

เทศบาลตำบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายจูม ภูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion