^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบุสูงร่วมกับโรงเรียนบ้านกะเอินตุ้มโฮมศรัทธาสืบสานประเพณีโบราณหล่อเทียนจำนำพรรษาสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ๒๕๖๑ เทิดพระเกียรติ ๖๖ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล แขกผู้มิเกียรติ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านกะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion