^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม โครงการปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยป่าสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่สาธารณะประโยชน์ร่องคำ บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ "เชื่อมคน เชื่อปลา เชื่อมป่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion