^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

เทศบาลตำบลบุสูง ที่นี่สถานีขี้ทองคำ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เช้าวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion