^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

นายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นำทีมงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสปลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านหนองเข็งน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion