^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

 

วันนี้เวลา 10.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเภก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน กล่าวต้นรับ และนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู็กล่าวรายงานขัอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกป่า พร้อมคณะผู้บริหารทุกภาคส่วน ข้าราชการ ประชาชน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นำทีมงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสปลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านหนองเข็งน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion