^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เช้าวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนาราย จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion