^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

เทศบาลตำบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันอังอารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล สถานนีขี้ทองคำ ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion