วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกำจัดสิ่งปฏิกูลจากรถสูบส้วม เพื่อปลาปลอดพยาธิ ปราศจากมะเร็งท่อน้ำดี" พร้อมทีมงาน ณ หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ