^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

วันนี้เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลบุสูง นำโดย นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน ฯลฯ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดโลก และพิธีเปิดฯ ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาบ้านดอนพระเจ้า ถึง ที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมภาพบรรยากาศกิจกรรม***

 
Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion