^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion