^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

(04/03/2562) นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ออกพื้นที่ใน "โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเเผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เช้าวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนาราย จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 เพื่อศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

นายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นำทีมงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักสิ่งแวดล้อม" เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสปลา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านหนองเข็งน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

๘ /๒/๒๕๖๒ วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่อำเภอวังหิน ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และการจัดซุ้มผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion