^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน ร่วมประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษา ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระสงฆ์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านกะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมกับพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด ณ บ้านกะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

เช้าวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาทุกคนทีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณร่องแคน บ้านหนองนารี โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นแกนหลัก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการประชาชนจิตอาสาทุกคนทีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบุสูงร่วมกับโรงเรียนบ้านกะเอินตุ้มโฮมศรัทธาสืบสานประเพณีโบราณหล่อเทียนจำนำพรรษาสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ๒๕๖๑ เทิดพระเกียรติ ๖๖ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล แขกผู้มิเกียรติ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านกะเอิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion