^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

Login Form

393315
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
50
70
339
392028
120
2929
393315

Your IP: 3.235.77.252
Server Time: 2020-04-02 19:45:14

ศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 10

 • CSC_9989.JPG
 • DSC_0005.JPG
 • DSC_0010.JPG
 • DSC_0011.JPG
 • DSC_0020.JPG
 • DSC_0022.JPG
 • DSC_9820.JPG
 • DSC_9831.JPG
 • DSC_9846.JPG
 • DSC_9865.JPG
 • DSC_9882.JPG
 • DSC_9889.JPG
 • DSC_9892.JPG
 • DSC_9902.JPG
 • DSC_9912.JPG
 • DSC_9914.JPG
 • DSC_9924.JPG
 • DSC_9929.JPG
 • DSC_9936.JPG
 • DSC_9939.JPG

 

 

 

 

 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-006 สายบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 - บ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 อ่างเก็บน้ำวังกระโดน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (e-bidding) 26 มี.ค.63
- แบบสรุปราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 1 บ้านกะเอิน, หมู่ 15 บ้านกระเอิน และ หมู่ 2 บ้านบุสูง ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค.63
- ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องจำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบุสูง โดยวิธีเจาะจง 20 มี.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-003 สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 อ่างเก็บน้ำวังกระโดน ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (e-bidding) 16 มี.ค.63
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-006 สายบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 - บ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มี.ค.63
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-003 สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 18 - อ่างเก็บน้ำวังกระโดน  ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ.63
- ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ม.ค.63
- ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องเแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 16 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว หมู่ที่ 5 (ซอยเสริมสุขคุ้ม 3) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านช่างศรด้านทิศตะวันออก) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ถนนจากบ้านนายสุปรีดา สรงแก้วไปสามแยกบ้านนายทน อุทัย) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 (ซอยทิศตะวันตกหมู่บ้าน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 ม.ค.63
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 (ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนสาย หมู่ที่ 9 (ถนนจากซุ้มประตูป้ายไปฝายท่าสังข์) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (บ้านนายทองดี สมใจ) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (ถนนสายปู่ตาถึงสี่แยกกลางบ้าน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ม.ค.63
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายสมปอง) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ม.ค.63
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัววัว หมู่ที่ 5 (ซอยเสริมสุข คุ้ม 3) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ถนนสี่แยกกลางบ้านนายอำนวยไปตามแยกบ้านทองวัน ถ้ำทอง) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 (ถนนจากบ้านนายสุปรีดา สรงแก้วไปสามแยกบ้านนายทน อุทัย) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนสาย หมู่ที่ 9 (ถนนจากซุ้มประตูป้ายไปฝายท่าสังข์) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายขุมคำ หมู่ที่ 6 (ถนนสายปู่ตาถึ่งสี่แยกกลางบ้าน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายทองดี  สมใจ) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค.62
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปาบ้านบุสูง หมู่ที่ 2 (จากแยกบ้านบุสูงไปสถานีตำรวจภูธรวังหิน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 (ถนนจากบ้านหนองศาลาถึงถนนลาดยางบ้านเห็นอ้ม-บ้านขุมคำ) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค.62
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านนายสมปอง) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค.62
- ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (สายหลัง รพ.สต. อ้อมมาบ้านโพนดวน) ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธ.ค.62
- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ (ถนนทิศตะวันตกศาลา-ทิศเหนือ) โดยวิธีเจาะจง  6 ธ.ค.62
- ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ต.ค.62
- ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง จำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบุสูง โดยวิธีขายทอดตลาด 22 ต.ค.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านขุมคำ หมู่ที่ 6 (ถนนเรียบคลองโยธาทิศใต้หมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 มิ.ย.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหัววัว หมู่ที่ 5 (ถนนรอบหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 มิ.ย.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านพร้าว หมู่ที่ 21 (ถนนรอบหมู่บ้าน(คันกั้นน้ำ)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 (ถนนจากบ้านนางสมบูรณ์ - ทิศใต้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.14-012 สายบ้านหนองศาลา่ หมู่ที่ 14 ถนนลาดยางบ้านเห็นอ้มถึงบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค.62
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตจ่ายน้ำประปา บ้านบวกแต้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พ.ค.62
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 - บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 - บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 บ้านบวกแยต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค.61
- (ประกวดราคา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างคลองเทวดา(คลองอีสานเขียว)) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (ถนนไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 21 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากบ้านนายหัน กาทองถึงบ้านนางสุภาวดี สุขสวาท) บ้านกะเอิน หมู่ที่ 1 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากรั้วโรงเรียน - บ้านนางเงิน) บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 (ร่องแคน) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 (ถนนข้างคลองเทวดา (คลองอีสานเขียว)) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนไปคลองอีสานเขียวทิศใต้หมู่บ้าน) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศตะวันตกหนองศาลา) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2 ส.ค.61
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 13 มิ.ย.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศเหนือหมู่บ้านไปบ้านนายสุปรีดา สรงแก้ว) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (จากถนนลาดยางบ้านบุสูง - บ้านหนองนารี ถึงถนนกรมพัฒนาที่ดิน) บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมตำบลโพนยาง) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนจากอนามัยไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านนายสังเวียน-นางพอง) บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 27 ธ.ค.60
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธ.ค.60
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.60
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.60
- ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 7 ธ.ค.60
-

ชุดที่ 1 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

- ชุดที่ 2 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

21 พ.ย.60
-

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

4 ก.ย.60
-

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน

25 ส.ค.60
- ราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วยงานรื้อถอนฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าเดิมออก และติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มฉาบเรียบทาสี งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารงานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก งานปรับปรุงเวี ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 1 อำเภอวังหิน 25 ส.ค.60

 

 

  

1. หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบุสูง 24 ม.ค.57
     

 

 

 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง

          จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง จึงทำให้เทศบาลตำบลมีบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทำให้เทศบาลตำบลบุสูง กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตำบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของงบ ประมาณหลายช่องทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงตั้งแต่ฐานรากส่งผลสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งได้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกำหนดกรอบการวางแผน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางจากโลกภายนอก

 
 
 
 

นางสาวจรินยา  แสวงผล

ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 
 

นายจักรกฤษณ์ ถาวร
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง

พยากรณ์อากาศวันนี้

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion