^Back To Top

logo

นายสุวัฒน์ มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

Login Form

359915
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทังหมด
46
44
90
359419
1799
1535
359915

Your IP: 18.205.246.238
Server Time: 2019-01-21 19:14:01

 

 

 

 

 

- เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 - บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 - บ้านป่าใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
- เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13 บ้านบวกแยต้ หมู่ที่ 10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค.61
- (ประกวดราคา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนข้างคลองเทวดา(คลองอีสานเขียว)) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (ถนนไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 21 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากบ้านนายหัน กาทองถึงบ้านนางสุภาวดี สุขสวาท) บ้านกะเอิน หมู่ที่ 1 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนจากรั้วโรงเรียน - บ้านนางเงิน) บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 (ร่องแคน) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 (ถนนข้างคลองเทวดา (คลองอีสานเขียว)) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 14 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนไปคลองอีสานเขียวทิศใต้หมู่บ้าน) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2 ส.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศตะวันตกหนองศาลา) บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 14 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 2 ส.ค.61
- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ บ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 13 มิ.ย.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทิศเหนือหมู่บ้านไปบ้านนายสุปรีดา สรงแก้ว) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (จากถนนลาดยางบ้านบุสูง - บ้านหนองนารี ถึงถนนกรมพัฒนาที่ดิน) บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเชื่อมตำบลโพนยาง) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (ถนนจากอนามัยไปคลองอีสานเขียวหนองผำ) บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 30 พ.ค.61
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนบ้านนายสังเวียน-นางพอง) บ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 27 ธ.ค.60
- (แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 ธ.ค.60
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.60
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.60
- ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลบุสูง เทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 7 ธ.ค.60
-

ชุดที่ 1 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

- ชุดที่ 2 ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านหนองโดน หมู่ 18 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

21 พ.ย.60
-

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2 ชั้น

4 ก.ย.60
-

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน

25 ส.ค.60
- ราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วยงานรื้อถอนฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าเดิมออก และติดตั้งฝ้าเพดานยิมซั่มฉาบเรียบทาสี งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารงานทาสีอาคารทั้งภายในและภายนอก งานปรับปรุงเวี ตามแบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง หมู่ที่ 1 อำเภอวังหิน 25 ส.ค.60
-

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 21 บ้านพร้าว ตำบลบุสูง

- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1

- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 2

19 ต.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 21 บ้านพร้าว  ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E1/2560) 19 ต.ค.59
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุสูง หมู่ที่ 2 (ถนนทางเข้าตลาดชุมชนตำบลบุสูง)
รายละเอียดปริมาณงาน 1
รายละเอียดปริมาณงาน 2
2 ก.ย.59
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 (ถนนหน้า รพ.สต.บุสูง) 26 ส.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E6-2559) 1 มี.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านขุมคำ หมู่ที่ 6, 22, บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 บ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ที่ 20   ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E5-2559) 1 มี.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ้างขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8, บ้านตาตวด หมู่ที่ 16 บ้านหัววัว หมู่ที่ 5   ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E4-2559) 1 มี.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17(ถนนจากหมู่บ้านถึงคลองอีสานเขียว)  ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (E3-2559) 1 มี.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านไทยบวกเตย หมู่ที่ 13(ถนนไปบ้านบวกแต้)  ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E2-2559) 1 มี.ค.59
- เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนสาย หมู่ที่ 9(ถนนไปบ้านขุมคำ) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E1/2559) 1 มี.ค.59
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองนารี หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน (ขนาดผิวจราจร 5 เมตร จำนวน 2 ช่วง) 6 ต.ค.58
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขุมคำ หมู่ 22 ตำบลบุสูง 25 ส.ค.58
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านขุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 22 มิ.ย.58
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง เทคอนกรีตลาดอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง 22 มิ.ย.58
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 17 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ (ถนนไปป่าช้าเก่า) 22 มิ.ย.58
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 โครงการ 15 ก.พ.58
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ 15 ม.ค.58
- ประมูลจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ 25 พ.ย.57
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัววัว หมู่ 5 ตำบลบุสูง 27 ต.ค.57
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล 14 ต.ค.57
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ 6 พ.ค.57
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ 7 มี.ค.57
-  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ 13 ก.พ.57
-  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ 24 ม.ค.57
-  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 โครงการ 24 ธ.ค.56

 

 

  

1. หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลบุสูง 24 ม.ค.57
     

 

 

 

 

 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุสูง

          จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง จึงทำให้เทศบาลตำบลมีบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตำบลเพิ่มขึ้น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ทั้งด้านการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ทำให้เทศบาลตำบลบุสูง กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาตำบล โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแหล่งที่มาของงบ ประมาณหลายช่องทาง และเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่มั่นคงตั้งแต่ฐานรากส่งผลสู่ระดับประเทศต่อไป พร้อมทั้งได้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการกำหนดกรอบการวางแผน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนในท้องถิ่น ให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางจากโลกภายนอก

 
 
 
 

นางสาวจรินยา  แสวงผล

ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

 
 

นายจักรกฤษณ์ ถาวร
ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง

พยากรณ์อากาศวันนี้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Local Website busung !
Social Network
Department of Local Administration.
Copyrigcht © 2013 Music Passion