ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

เวลา 11.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นายจูล ภูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ พร้อมนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหินและคณะ เพื่อมาเยี่ยมบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ