นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านเล็กพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านเล็กพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ และส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนนครศรีลำดวน

พื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นำโดยนายอภินันท์ แก้วใสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นางสาวสำราญ จันทรศร หัวหน้าฝ่ายธุรการ นายอลงกรณ์ ถาวร นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง และผู้ที่รักษาหายแล้วพร้อมมอบถุงยังชีพให้มี หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 20 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โควิดจะไม่วิกฤตบุสูงต้องช่วยกัน

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011