นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.อุบล

เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปยังบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (สถานีขี้ทองคำ) ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

เวลา 18.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมบุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

กฐินสามัคคีเทศบาลตำบลบุสูง2563

เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ชาวบ้าน ร่วมทอดกฐินเทศบาล ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีทำบุญตักบาตร,วางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีสมโภชน์กองกฐินเทศบาล

เวลา 19.00 น.ท่านนายกสุวัฒน์ มะณู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสมโภชน์กองกฐินเทศบาลพร้อมฟังธรรมเทศนาก่อนนำไปทอดถวายในวันพรุ่งนี้ ณ วัดบ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011