นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ลงเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัววัวหนองรี

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร ลงเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัววัวหนองรี

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง และผู้ที่รักษาหายแล้วพร้อมมอบถุงยังชีพ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นำโดยนายอภินันท์ แก้วใสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นางสาวสาธิตา เพ็งแจ่ม หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล นางสาวสำราญ จันทรศร หัวหน้าฝ่ายธุรการ นายอมรเทพ ทองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง และผู้ที่รักษาหายแล้วพร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โควิดจะไม่วิกฤตบุสูงต้องช่วยกัน

เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านพลังงานจังหวัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านเล็กพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านเล็กพลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ และส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนนครศรีลำดวน

banner009

banner011