นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่

เวลา 09.30 น. นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง #ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเค็งใหญ่

เวลา 10.00 น. นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง รองนายกเทศมนตรี พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหิน ยโสธร

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง มอบหมายให้นายนันทชัย ชาญชิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูงกับนายจูม ภูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอคำเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 20

เวลา 10.00 น.นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ โดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและนักกีฬาพร้อมเพรียงกันที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การประเมินผลงานครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ

การประเมินผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

banner009

banner011