นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

78923077 3161752357173

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 วันนี้ เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า

74605501 3107568782591830

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า โดยผู้นำในเขตพื้นที่และเขตบริเวณใกล้เคียง เพื่อปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำห้วยคล้า ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบุสูง

กฐินสามัคคีเทศบาลตำบลบุสูง

74177314 3076081805740528

นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมทอดกฐินเทศบาล ณ วัดศรีโพนดวน บ้านโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

73109444 3057524100929632

วันนี้ เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงาน บุคลากร และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ต้อนรับท่านนายกจาก อบต.ไร่ขี

74266010 305618451439692

เวลา 11.00 น. ท่านนายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูงและทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ท่านได้มาศึกษาการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบุสูงในวันนี้

banner009

banner011