กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

คณะผู้บริหาร

นางสาวจรินยา  แสวงผล

ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

โทร. 080-051-8727

 

banner009

banner011