นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3

ติดต่อศึกษาดูงาน

banner009

banner011