นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง #สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเตรียมงานโครงการป้องกันฯในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

เวลา 09.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางช่อฟ้า แสงกล้า แม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะติตาม และนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลบุสูง

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เวลา 13.30 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง #สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอกสถานที่

เทศบาลตำบลบุสูง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สถานที่ ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

banner009

banner011