นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบุสูง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

พิธีบวงสรวงพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาลบางส่วน ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) ณ บ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยจังหวัดศรีสะเกษ 238 ปี

เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยจังหวัดศรีสะเกษ 238 ปี จากศรีสะเกษ ถึง อำเภอวังหิน ณ โรงเรียนอนุบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสอ.ป่าติ้ว ยโสธร

เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011