นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

ต้อนรับพนักงานโอนย้าย

17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบุสูง นำโดย นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับพนักงานโอนย้าย นางสาวพัชจภรณ์ ปูตะเลศ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จาก อบต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ และนางสาวภัทรภร นามวิสัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จากเทศบาลตำบลสำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสังเวียน สมจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบุสูง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 พร้อมการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

กิจกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ

วันที่ 23 เมษายน 2564 นำโดย นางสาวจรินยา แสวงผล ปลัดเทศบาลตำบลบุสูง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี

เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง ครั้งแรก

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุสูง ครั้งแรก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุสูง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ และมติที่ประชุมสภาเทศบาลได้เลือกนายสังเวียน สมจันทร์ เป็นประธานสภาเทศบาล นายบุญสี ปูตะเลศ เป็นรองประธานสภาเทศบาล และนายทองสุข สัมฤทธิ์ นิติกร เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

ออกดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ร้านทวีกิจวังหิน

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบุสูง ได้ออกดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ร้านทวีกิจวังหิน จ.ศรีสะเกษ

banner009

banner011