นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

นายอำเภอวังหิน และคณะทำงาน มาเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลบุสูง

นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอวังหิน และคณะทำงาน มาเยี่ยมการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลบุสูง โดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

การจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลบุสูง โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ จัดทำแผนออกพื้นที่โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เรียกประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย ในระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564


วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมชี้แจงแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง #สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011