นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในพิธีปิด การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบุสูง

ติดต่อศึกษาดูงาน

banner009

banner011