มอบของที่ระลึกเกษียณเปี่ยมสุข

เกษียณเปี่ยมสุขลุงวิชัย ชาญชิตร