ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสอ.ป่าติ้ว ยโสธร

เวลา 10.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ณ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลาดทรายกรอง สถานีขี้ทองคำ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ