เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบชุดไทย

เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมรณรงค์แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพื้นบ้านด้วยผ้าไทยเพื่อส่งเสริมเอกลักษญ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย อันเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ