เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ ครองราชย์ครบ 50 ปี (อ่างเก็บน้ำวังหิน) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ