พื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นำโดยนายอภินันท์ แก้วใสย รองนายกเทศมนตรีตำบลบุสูง นางสาวสำราญ จันทรศร หัวหน้าฝ่ายธุรการ นายอลงกรณ์ ถาวร นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นเสี่ยง และผู้ที่รักษาหายแล้วพร้อมมอบถุงยังชีพให้มี หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 20 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โควิดจะไม่วิกฤตบุสูงต้องช่วยกัน