เยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษ