นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์" ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บุสูงเกมส์" ประจำปี 2566 เรื่องการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 และการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีตำบลบุสูง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011