นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บุสูงเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011