นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กิจกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ อ่านสาสน์วันเทศบาล ทำบุญถวายภัตตาหารเพล

เทศบาลตำบลบุสูง นำโดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล ได้จัดกิจกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ อ่านสาสน์วันเทศบาล ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี

banner009

banner011