นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒

51668660 256891496979055

๘ /๒/๒๕๖๒ วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหอมแดง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่อำเภอวังหิน ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ และการจัดซุ้มผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมาย ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011