นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 2562

53165062 260962757571928

(04/03/2562) นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ออกพื้นที่ใน "โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำเเผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

banner009

banner011