นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

52584315 2592376864111027

เทศบาลตำบลบุสูง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันอังอารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล สถานนีขี้ทองคำ ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

banner009

banner011