นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

72339510 3014727551875954

สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยท่านสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมทีมงานนำรถน้ำ รถดูดสิ่งปฏิกูล ในบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ที่ประสบอุทกภัย พร้อมกับพี่ๆทหาร ร.6พัน 3 เทศบาลตำบลธาตุ ศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยกันฟื้นฟู #เครดิตงานประชาสัมพันธ์เทศบาลคำน้ำแซบ

banner009

banner011