นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับท่านผู้ศึกษาดูงานจาก อบต.แคนน้อย จ.ยโสธร

71475328 302540897080781

เวลา 11.00 น. นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง พร้อมรองนายกฯ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และพนักงานเทศบาล ยินดีต้อนรับท่านผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อมาดูบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล (สถานีขี้ทองคำ) เทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011