นายสุวัฒน์  มะณู
นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

ต้อนรับท่านนายกจาก อบต.ไร่ขี

74266010 305618451439692

เวลา 11.00 น. ท่านนายกสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูงและทีมงาน ร่วมต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ท่านได้มาศึกษาการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลบุสูงในวันนี้

banner009

banner011