นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

โครงการคลองสวยน้ำส ไร้วัชพืช จิตอาสาพัฒนาลำคลองฯ

นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคลองสวยน้ำส ไร้วัชพืช จิตอาสาพัฒนาลำคลอง "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ผู้กล่าวรายงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่างเก็บน้ำวังหิน) อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

banner009

banner011